Jeśli pojazd pochodzi z naszej floty, w przypadku szkody należy liczyć się z udziałem własnym w wysokości 1000,00 euro brutto (chyba że wcześniej uzgodniono i zapisano inaczej). Resztę pokrywa nasze ubezpieczenie AC pojazdów mechanicznych.

Jeśli spowodowałeś szkodę u osób trzecich, pokrywa ją nasze ubezpieczenie OC, a Twój udział własny wynosi 1000,00 euro brutto.

W przypadku wypożyczonego pojazdu obowiązują warunki danej wypożyczalni. Można sprawdzić je w umowie.