Nasze zaangażowanie na rzecz innych

CZYNIMY DOBRO I OPOWIADAMY O TYM, ABY INSPIROWAĆ LUB ZARAŻAĆ

Tak, chętnie się do tego przyznajemy: należymy do tych, którzy nie tylko mówią o dobroczynności i wspólnocie, ale także wspierają różne stowarzyszenia darowiznami rzeczowymi i pieniężnymi. Przykładem może być DJK SC Nienberge e.V. Jesteśmy praktycznie sąsiadami i często obserwujemy z bliska, jak bardzo ten klub angażuje się na rzecz młodszych i starszych.ist.

Bardzo ważne jest dla nas również dobre samopoczucie naszego zespołu. Nasza praca jest często bardzo wymagająca fizycznie, dlatego na początku 2021 roku zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z Björnem Wolffem i jego zespołem z gabinetu Wolff Physio z Münster. Raz w miesiącu nasi chłopcy otrzymują tutaj kompleksowy masaż.

Baan Doi

CEL, KTÓRY WSPIERAMY CAŁYM SERCEM

W prowincji Chiang Rai w Tajlandii BAAN DOIangażuje się w pomoc sierotom i półsierotom. Dzięki różnym programom dzieci znajdują bezpieczny i kochający dom w placówce opiekuńczej lub mogą pozostać u swoich krewnych. Organizacja troszczy się o nie, zapewnia im edukację i opiekę medyczną. Młodzi ludzie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach organizacji, rozwijając i doskonaląc w ten sposób własne umiejętności.

Od 2021 roku wspieramy tę wspaniałą inicjatywę jako sponsor i cieszylibyśmy się bardzo, gdyby udało się nam pozyskać jeszcze więcej osób gotowych wspomóc ten fantastyczny projekt.